location:

  1. Brezplačen set za odvzem vzorcev DNK za test očetovstva za osebno uporabo
  2. DNK test očetovstva za sodne postopke
  3. DNK testi med brati in sestrami
  • 100% zanesljivo DNK testiranje, vsi testi so opravljeni dvakrat
    Več
  • Testiranje očetovstva: obrazložitev postopka
    Več

DNK test dvojčkov

DNK test dvojčkov podjetja DNA Diagnostics Center jasno določi, ali sta dvojčka enojajčna ali dvojajčna. Nekateri dvojčki in njihovi starši se odločijo za tovrstni test zaradi lastnega zanimanja, drugi iz zdravstvenih razlogov. Enojajčni dvojčki so med seboj zaradi identične DNK namreč idealni darovalci organov in tkiv.

Enojajčni dvojčki se razvijejo iz ene zigote, to je iz enega jajčeca in semenčice, ki se združita med oploditvijo. Ker se razvijeta iz iste zigote, ki se v zgodnjih stopnjah razvoja zarodka iz ene celice deli v dve, imata enojajčna dvojčka tudi identičen DNK profil.

Dvojajčni dvojčki se razvijejo iz dveh zigot. Dve semenčici istočasno oplodita dve jajčeci. Za razliko od enojajčnih, dvojajčni dvojčki nimajo identične DNK. DNK profila pa se pri njih razlikujeta tako, kot se pri običajnih bratih in sestrah.

S primerjavo DNK profilov lahko pri DNA Diagnostics Center nedvomno določimo, ali sta dvojčka enojajčna ali dvojajčna.

Za več informacij o DNK testu dvojčkov kliknite na povezave spodaj.

Sodelujoči v DNK testu dvojčkov

V DNK testu dvojčkov sodelujeta le dvojčka. Nobenemu od staršev ni treba prispevati svojega vzorca DNK za izvedbo analize.

Naš laboratorij bo primerjal DNK profila obeh dvojčkov in določil, ali sta enojajčna ali dvojajčna. Enojajčna dvojčka bosta imela enaka profila, medtem ko se bosta profila dvojajčnih dvojčkov razlikovala.

Rezultati DNK testa dvojčkov

Rezultati DNK testa dvojčkov bodo povedali, ali sta dvojčka enojajčna ali dvojajčna. S primerjavo DNK profilov lahko določimo, ali sta se razvila iz ene zigote (enojajčna dvojčka) ali iz dveh (dvojajčna dvojčka).

Rezultate DNK testa dvojčkov boste dobili v 5-7 delovnih dneh. Rezultate vam lahko pošljemo po pošti ali faksu ali po elektronski pošti, če ste izbrali test za osebno uporabo.

Za več informacij o DNK testu dvojčkov nas pokličite na telefonsko številko 01 200 9 604.

 

Test starševstva   |    DNK storitve   |    Vprašanja   |    Kontaktirajte nas