location:

  1. Brezplačen set za odvzem vzorcev DNK za test očetovstva za osebno uporabo
  2. DNK test očetovstva za sodne postopke
  3. DNK testi med brati in sestrami
  • 100% zanesljivo DNK testiranje, vsi testi so opravljeni dvakrat
    Več
  • Testiranje očetovstva: obrazložitev postopka
    Več

Razlaga DNK testa očetovstva


DNK (deoksiribonukleinska kislina) je molekula, ki je edinstvena pri vsakem posamezniku in določa njegove biološke karakteristike. Nahaja se v jedrih človeških celic. Otrok dobi polovico dednega zapisa od očeta in polovico od matere. Analiza tako dobljene DNK bo zato pokazala ujemanje z DNK obeh staršev.

Če DNK test očetovstva pokaže, da se otrokova DNK ne ujema z DNK domnevnega očeta, lahko s 100% gotovostjo trdimo, da le-ta ni otrokov biološki oče. Kadar pa se otrokova DNK in DNK domnevnega očeta ujemata, lahko z 99% gotovostjo trdimo, da imamo opravka s pravim biološkim očetom. Da lahko dokažemo očetovstvo, moramo najprej odvzeti vzorce celic testiranih oseb. To najlažje storimo tako, da iz ust z obloženo palčko odvzamemo celice ustne sluznice. V laboratoriju nato te celice odstranimo s palčke ter iz njih izoliramo DNK za PCR analize.

Z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) pomnožujemo specifične odseke DNK. To nam omogoča, da lahko v kratkem času iz majhne količine DNK, dobimo veliko število kopij določenih zaporedij nukleotidov, ki se nahajajo tako na otrokovi DNK kot na DNK domnevnega očeta. V nadaljnih analizah določimo dolžine teh zaporedij, končni rezultat pa je posameznikov DNK profil.

Otrokov DNK profil je edinstven, saj je kombinacija profilov očeta in matere. Če se izkaže, da se preučevani odseki DNK domnevnega očeta ne ujemajo z otrokovimi, ta moški ni otrokov biološki oče. Z večanjem števila ujemanj velikosti analiziranih alelov otroka in domnevnega očeta, se veča tudi verjetnost, da je domnevni oče otrokov biološki oče.

DNK analize so znanstveno podkovane in izjemno natančne. Podjetje DNA Diagnostics Center po dostopnih cenah ponuja specializirane teste, opravljene v visoko zmogljivih laboratorijih. Lahko se zanesete na rezultate DNK testa očetovstva podjetja DNA Diagnostics Center.

 

Test starševstva   |    DNK storitve   |    Vprašanja   |    Kontaktirajte nas